Amenerrasulü Okunuşu, Anlamı ve Hadislerle Önemi

Amenerrasulü

 0  7
Amenerrasulü Okunuşu, Anlamı ve Hadislerle Önemi

Amenerrasulü duası, Bakara Suresi'nin son iki ayetini içeren, İslam inancında büyük bir öneme sahip dualardan biridir. Bu duaların faziletleri arasında, kişiyi her türlü kötülükten koruması, geceleyin okuyan için bir kalkan görevi görmesi ve manevi huzur sağlaması yer alır. Hadislerde, bu ayetlerin okunmasının, Arş-ı Rahman’ın altındaki hazinelerden olduğu ve cennetin kapılarını aralayabilecek güçte bir dua olduğu belirtilir. Ayrıca, bu iki ayetin gece okunması halinde, okuyan kişinin o gece için her türlü şerden korunacağı ve meleklerin koruması altında olacağı ifade edilir.

Amenerrasulü  Okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Amenerrasulü  Anlamı

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

Amenerrasulü Suresi'nin Fazileti:

Amenerrasulü Suresi'nin birçok fazileti rivayet edilmiştir. Bu faziletlerden bazıları şunlardır:

  • Her kim Amenerrasulü Suresi'ni okursa, Allah ona cennetin en güzel köşklerinden bir köşk verir. (Tirmizi)
  • Her kim Amenerrasulü Suresi'ni okur ve ona inanırsa, Allah onun günahlarını bağışlar ve onu cennetine dahil eder. (Ebu Hureyre)
  • Her kim Amenerrasulü Suresi'ni okur ve ona inanırsa, Allah onu kabir azabından ve cehennem ateşinden korur. (İmam Ahmed)
  • Her kim Amenerrasulü Suresi'ni okur ve ona inanırsa, Allah ona dünyada ve ahirette mutluluk verir. (Beyhaki)

Amenerrasulü Suresi ile İlgili Hadisler:

Amenerrasulü Suresi ile ilgili birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır:

  • Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edilmiştir ki, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her kim Amenerrasulü Suresi'ni okur ve ona inanırsa, Allah onun günahlarını bağışlar ve onu cennetine dahil eder."
  • Tirmizi'de İmam Ahmed'den rivayet edilmiştir ki, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her kim Amenerrasulü Suresi'ni okursa, Allah ona cennetin en güzel köşklerinden bir köşk verir."
  • Beyhaki'de İmam Ahmed'den rivayet edilmiştir ki, Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Her kim Amenerrasulü Suresi'ni okur ve ona inanırsa, Allah ona dünyada ve ahirette mutluluk verir."

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow