Ayetel Kürsi Anlamı, Okunuşu ve Fazileti

Ayetel Kürsi

 0  45
Ayetel Kürsi Anlamı, Okunuşu ve Fazileti

Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetinde yer alan ve Allah'ın yüceliğini ve kudretini anlatan bir ayettir. İçinde "kürsî" kelimesi geçtiği için bu isimle anılır ve İslam'ın en önemli ve faziletli ayetlerinden biri olarak kabul edilir.

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe vesi’a kursiyyuhu’s-semâvâti ve’larda ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huve’l-‘aliyyu’l-‘azîm.

Ayet-el Kürsi Anlamı

Allah, kendisinden başka hiçbir olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi'nin Özellikleri

 • Tevhidin Özeti: Ayetel Kürsi, Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini ve yüceliğini en açık şekilde ifade eden bir ayettir. Bu ayette Allah'ın her şeye kadir olduğu, her şeyi bildiği, her şeye şahit olduğu ve her şeyin O'na muhtaç olduğu vurgulanır.
 • Şifa ve Korunma Vesilesi: Ayetel Kürsi'nin birçok fazileti olduğuna dair hadisler rivayet edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır:
  • Evden çıkarken okuyan kişiye 70 melek muhafız eşlik eder.
  • Yatmadan önce okuyan kişiye sabaha kadar şeytan yaklaşamaz.
  • Hasta bir kimseye 41 defa okuyan kişi şifa bulabilir.
  • Her namazdan sonra okuyan kişi günahlarından korunur.
 • Hafızlığın Kolaylaşması: Ayetel Kürsi'nin ezberlenmesi ve hafızada tutulması kolaydır. Bu nedenle birçok Müslüman tarafından ezberlenir.
 • Ayetel Kürsi, İslam'ın temel inançlarını özetleyen ve Allah'ın yüceliğini anlatan bir ayettir. Bu ayetin okunması, Allah'ı anlamak ve O'na olan inancı güçlendirmek için önemlidir. Ayrıca Ayetel Kürsi'nin birçok fazileti olduğuna dair hadisler rivayet edilmiştir. 

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow