Esmaül Hüsna Nedir? Allah'ın 99 İsmi Türkçe Okunuşu ve Anlamları

Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimlerini ifade eder. Her bir isim, farklı bir anlama ve öneme sahiptir. İşte Allah'ın 99 ismi, Türkçe okunuşu ve anlamları:

 0  70
Esmaül Hüsna Nedir? Allah'ın 99 İsmi Türkçe Okunuşu ve Anlamları

Esmaül Hüsna Nedir?

"Esmaül Hüsna" ismi, "en güzel isimler" anlamına gelir. "Esmâ" kelimesi, isimlerin çoğulunu ifade ederken, "hüsnâ" kelimesi "en güzel" anlamını taşır. Bu ifade, Yüce Allah'ın bütün isimlerini kapsar. Kur'an-ı Kerim'de "Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur." (Tâhâ, 20/8) ve "En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir." (Haşr, 52/24) gibi ayetlerde bu ifade vurgulanmıştır. Bu isimler, bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi olan Allah'a aittir.

ESMAÜL HÜSNA İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Allah (C.C): Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı

Er-Rahman: Tüm yaratılanlara merhamet eden

Er-Rahim: Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan


El-Melik: Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan


El-Kuddüs: Tüm eksikliklerden uzak


Es-Selam: Tüm tehlikelerden selamete çıkaran


El-Mü'min: Koruyan, Güvenilen


El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten


El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan


El-Cebbar: Kudret sahibi olan


El-Mütekebbir: Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan


El-Halık: Yaratan


El-Bari: Kusursuz ve eksiksiz yaratan


El-Musavvir: Tüm varlıklara şekil veren


El-Gaffar: Mağfireti bol olan


El-Kahhar: Her şeye hakim olan


El-Vehhab: Karşılıksız veren


El-Rezzak: Rızık veren


El-Fettah: Dardan kurtaran


El-Alim: Her şeyi bilen ve gören


El-Kabıd: Dilediğini darlık verme gücü olan


El-Basıt: İstediğine bolluk veren


El-Hafıd: Kafirleri alçaltan


Er-Rafi: İnananları yükselten


El-Mu'ız: Aziz kılan, dilediğini yücelten


El-Müzil: Dilediğini değersiz kılan


Es-Semi: Her şeyi duyan


El-Basir: Her şeyi gören


El-Hakem: Mutlak hakimiyete sahip olan


El-Adl: Adil olan


El-Latif: Kullarına değer veren


El-Habir: Her şeyi bilen


El-Halim: Ceza verirken acele etmeyen


El-Azim: Yüce


El-Gafur: Affedici olan


Eş-Şekur: Az amelde bile çok sevap veren


El-Aliyy: Yüce


El-Kebir: Büyük olan


El-Hafiz: Koruyan


El-Mukit: Yaratılana rızkını veren


El-Hasib: Hesaba alan


El-Celil: Yüksek sıfatları olan


El-Kerim: İkram eden


Er-Rakib: Gören ve gözeten


El-Mucib: Dualarını kabul eden


El-Vasi: Rahmeti ve ilmi bol olan


El-Hakim: Hikmetli


El-Vedud: Kullarını seven


El-Mecid: Şerefi yüksek olan


El-Bais: Ölmüş olanları dirilten


Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan


El-Hakk: Hakkı gösteren


El-Vekil: Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan


El-Kaviyy: Kudretli


El-Metin: Güçlü olan


El-Veliyy: İnananlara dost olan


El-Hamid: Övgüye layık olan


El-Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen


El-Mübdi: Yoktan var eden


El-Muid: Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten


El-Muhyi: Dirilten, can veren


El-Mümit: Öldüren


El-Hayy: Sonsuz hayata sahip olan


El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan


El-Vacid: istediğini her zaman bulan


El-Macid: Şanı yüce olan


El-Vahid: Eşi benzeri olmayan


Es-Samed: Muhtaç olunan


El-Kadir: Kudretli


El-Muktedir: Her şeye gücü yeten


El-Mukaddim: İstediğini yükselten


El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan


El-Evvel: Ezeli


El-Ahir: Ebedi


El-Zahir: Varlığı açık olan


El-Batın: Mahiyeti gizli olan


El-Vali: Sahip olan


El-Müteali: Yüce


El-Berr: İyiliği bol olan


Et-Tevvab: Günahları affeden


El-Müntekim: İntikam alan


El-Afüvv: Affeden


Er-Rauf: Merhametli olan


Malik-ül Mülk: Tüm varlıkların sahibi olan


Zül-Celali vel İkram: Celal sahibi


El-Muksit: Adaletli olan


El-Cami: Mahşer günü bir araya toplayan


El-Ganiyy: Kimseye muhtaç olmayan


El-Mugni: Müstağni


El-Mani: İstediği bir şeye mani olan


Ed-Darr: istediğine zarar veren


En-Nafi: istediğine fayda veren


En-Nur: Alemi aydınlatan


Al-Hadi: Hidayet sahibi


El-Bedi: Benzersiz yaratan


El-Baki: Ebedi


El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi


Er-Reşid: Yol gösteren


Es-Sabur: Ceza vermek için acele etmeyen

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow