Connect with us

Dualar

Her gün okuyabileceğiniz dualar

Elbise Giyerken Okunacak Dua,Akıl hastalığı İçin Okunacak Dua ,İhtiyaç Duası ,HACET Duaları ,Her Hangi Bir İsteği Olanın Okuyacağı Dualar,Uykudan Kalkınca Okunacak Dua,Her Sabah Okunacak Dua,Yemekten Sonra Okunacak Dua,Şirkten Korunmak için Okunacak Dua,Her Akşam Okunacak Dua

Published

on

Akıl hastalığı İçin Okunacak Dua

Okunuşu:

(Innel hamde lillah, nahmedühu ve nesteinühu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eshedü en la ilahe illallahu vah- dehu la serike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resulüh…)
Anlamı:

“Gerçek hamd, Allah’a mahsustur.O’na hamd eder, ve O’ndan yardim dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu sap- tiramaz, kimi de saptirirsa, ona kimse hidayet edemez. Sahitlik ederim ki, Allah’tan baska ilah yoktur, birdir, ortagi yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resulüdür”


İhtiyaç Duası 

Okunuşu:

“Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve amale ehli’l- yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve ciddc chli’l-hasyeti ve talebe ehli’r-ragbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta aha- fek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’siyetike hatta amele bitaatike amelen estehikku bihi ridake ve hatta unasihake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur.”
Anlamı:

“Allah’im, Sen’den gerçek imanli zatlarin basarisini, ermis ta- kiylerin amellerini, tevbe ehlinin ögütlesmesini, sabir ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabinin irfanini isterim ki, Sen’den geregi gibi korkayim. Allah’im, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rizana layik olayim, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sirf Senin sevgini kazanmak için içten ögüt vereyim. Her iste Sana güvenip, Sana siginayim, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaraticisi Cenab-i Hakk’a tesbih ederim.”


Her Hangi Bir İsteği Olanın Okuyacağı (HACET) Duaları (1.Dua)

Okunuşu:

“La ilahe illallahu’l-halimu’l-kerim. Sübhanallahi rabbi’l- ‘arsi’l-azim. Elhamdülillahi rabbi’l-‘âlemin. Es’eluke mücibati rahmetike ve azaime magfiratike ve’l-‘ismete min külli zenbin ve’l-ganimetü min külli birrin ve’s-selamete min külli ismin la teda’li zenben illa gafertehü ve la hemmen illa ferrectehü ve la haceten hiye leke ridan illa kadeyteha ya erhame’r-rahimin.”
Anlamı:

“Halim, Kerim olan Allah’tan baska ilah yoktur ulu Ars’in Rabbi, noksan sifatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, magfiretini celbedecek esbabi (hakkimda yaratmani) talep ediyor, her çesit günahtan koruman için yalvariyor, her çesit iyilikten zenginlik, her çesit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmedigin hiçbir günahimi, kaldirmadigin hiçbir sikintimi birakma! Hangi amelden razi isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!” (Tirmizi, Salat: 348; Ibn Mace, Ikamet, 189)
Her Hangi Bir İsteği Olanın Okuyacağı (HACET) Duaları (2.Dua)

Okunuşu:

“La ilahe illallahü vahdehu la serike lehu l-‘aliyyu 1-azim. La ilahe illallahü vahdehü la serike lehu 1-hakimu 1-kerim.”
Anlamı:

“Allah’tan baska ilah yoktur, sadece O vardir. Onun ortagi yoktur. O, yücedir, uludur. Allah’tan baska ilah yoktur, sadece O vardir. Onun ortagi yoktur. O, her isi hikmetli olan, çok ikram edendir.” (Ibn Ebi, Seybe, Dua, 25)
Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüsur.
Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandiran) Allah’a hamdolsun. (kiyamette) O’nun huzurunda toplanilacaktir.” (Buhari: 11/96)

Her Sabah Okunacak Dua

Okunuşu: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennusur.
Anlamı: “Allahim! Senin yardiminla sabaha girdik, senin yardiminla aksama kavustuk, senin yardiminla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kiyamette) varis sanadir.” (Ebu Davud: 5067)

Her Akşam Okunacak Dua

Okunuşu: Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.
Anlamı: “Allahim! Senin yardiminla aksama girdik, senin yardiminla sabaha kavustuk, senin yardiminla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüs yalniz sanadir.” (Ibn Mace, Dua: 14)

Şirkten Korunmak için (Sabah-Aksam) Okunacak Dua

Okunuşu: Allahumme inni euzu bike min en usrike bike sey’en ve ene a’lemu ve estagfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulguyubi.
Anlamı: “Allahim! Süphesiz ben bilerek herhangi bir seyi sirk kosmak (es ve ortak tanimak) tan sana siginirim.Bilmeyerek islemis oldugum(sirk ve hatalarim) in senden bagislanmasini dilerim. Süphesiz ki bütün gayblari (gizli seyleri) ancak sen bilirsin.” (et-tergib ve et-terhib: 1/76)

Yemekten Sonra Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin.

Elbise Giyerken Okunacak Dua

Okunuşu: Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min gayri havlin minni ve la guvvetin.
Anlamı: “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksizin bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rizik olarak verdi.” (Tirmizi, deavat: 107)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular