Nuh Tufanı ve Hz. Nuh

Nihayetinde tufan kopmuş ve yeryüzünü sular kaplamıştır

 0  22
Nuh Tufanı ve Hz. Nuh

Nuh Tufanı, birçok dini ve kültürel metinde yer alan, büyük öneme sahip bir olaydır. İslam'da da Nuh Tufanı ve Hz. Nuh'un (a.s) mücadelesi, Kuran-ı Kerim'de ayrıntılı olarak anlatılır. Bu makalede, Nuh Tufanı ve Hz. Nuh'un (a.s) hikayesi, Kuran'dan örneklerle ele alınarak, İslam'ın bu kutsal hikayeye bakışı incelenecektir.

Hz. Nuh'un Peygamberlik Görevi ve Mücadelesi

Hz. Nuh (a.s), Allah tarafından insanları tevhid inancına davet etmekle görevlendirilmiş büyük bir peygamberdir. Kuran-ı Kerim’de, Nuh Suresi 1-4. ayetlerde, Hz. Nuh’un (a.s) kavmini uyarma görevine nasıl başladığı şöyle anlatılır:

"Gerçekten biz, Nuh'u kavmine 'Kendilerine acı bir azap gelmezden önce kavmini uyar' diye gönderdik. O da dedi ki: 'Ey kavmim! Şüphesiz ben size apaçık bir uyarıcıyım. Allah’a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin.'"

Bu ayetler, Hz. Nuh’un (a.s) Allah’ın emirlerini kavmine ileterek onları doğru yola çağırma çabasını özetlemektedir. Ancak, kavminin büyük bir kısmı onu yalanlamış ve inanmamıştır.

Tufan ve Geminin İnşası

Kavminin inatçı ve günahkar tutumu üzerine, Allah, Hz. Nuh’a (a.s) büyük bir tufanın geleceğini bildirmiş ve ona bir gemi yapmasını emretmiştir. Hud Suresi 37. ayette, Allah’ın Hz. Nuh’a (a.s) verdiği emir şu şekildedir:

"Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana hitapta bulunma; çünkü onlar suda boğulacaklardır."

Bu ayet, Hz. Nuh’un (a.s) Allah’ın emirlerine nasıl itaat ettiğini ve gemiyi inşa etmeye başladığını göstermektedir.

Tufan ve Sonrası

Tufan başladığında, su her yeri kaplamış ve Hz. Nuh’un (a.s) gemisine binmeyen herkes boğulmuştur. Kuran-ı Kerim’de, Hud Suresi 44. ayette, tufanın sona ermesi ve geminin durması şöyle anlatılır:

"Ve denildi ki: 'Ey yer, suyunu yut! Ey gök, sen de tut!' Su çekildi, iş bitirildi, gemi Cudi Dağı'na oturdu ve 'Zalimler topluluğunun canı cehenneme!' denildi."

Bu ayet, tufanın sona erdiğini ve gemide bulunanların kurtulduğunu ifade eder.

İslami Öğretiler ve Nuh Tufanı

Nuh Tufanı, İslam'da inananlar için birçok ders içerir. İlk olarak, Allah’a olan iman ve teslimiyetin önemi vurgulanır. Hz. Nuh (a.s), tüm zorluklara rağmen inancını kaybetmemiş ve Allah’ın emirlerine harfiyen uymuştur. Ayrıca, sabır ve azmin karşılığının mutlaka alındığı, Allah’ın adaletinin ve merhametinin sınırsız olduğu anlatılır.

Nuh Tufanı ve Hz. Nuh’un (a.s) hikayesi, Kuran-ı Kerim’de derin anlamlar taşıyan ve inananlar için birçok ders barındıran önemli bir olaydır. Bu hikaye, insanlara Allah’a iman etmeyi, sabır ve azimle hak yolunda yürümeyi, kötülükten sakınmayı ve Allah’ın merhametine sığınmayı öğütlemektedir. Günümüz Müslümanları için de bu olay, her zaman hatırlanması ve dersler çıkarılması gereken bir ibret vesilesi olarak kalacaktır.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow