Peygamberlere Verilen Mucizeler ve Hz. Muhammed'in En Büyük Mucizesi

Peygamberler, insanlığa rehberlik etmek ve onlara Allah'ın mesajını iletmek üzere gönderilmiş özel kişilerdir. Onların en büyük destekçisi ise mucizelerdir. Mucizeler, olağanüstü ve Allah'ın doğrudan müdahalesiyle gerçekleşen olaylardır. İşte, peygamberlerin isimleriyle birlikte kendilerine verilen mucizelerden bazıları..

 0  65
Peygamberlere Verilen Mucizeler ve Hz. Muhammed'in En Büyük Mucizesi

Peygamberlere Verilen Mucizeler

Hz. İbrahim (Aleyhisselam)
Babil hükümdarı Nemrud tarafından ateşe atılması, ancak ateşin ona zarar vermemesi.

Hz. Sâlih (Aleyhisselam)
Semûd kavminin isteği üzerine bir devenin getirilmesi, ancak kavmin bu deveyi kesmesi üzerine Yüce Allah'ın onları depremle yok etmesi.

Hz. Yakup (Aleyhisselam)
Uzun yıllar ayrı kaldığı oğlu Hz. Yusuf'un gömleğini koklamasıyla gözlerinin açılması.

Hz. Musa (Aleyhisselam)
Elindeki asasının yılan haline gelmesi, Firavun'un sihirbazlarının ip ve sopalarını yutması.
Denizin yarılmasıyla İsrâiloğulları'nın kurtuluşu.

Hz. Süleyman (Aleyhisselam)
Emrine verilen rüzgarla, gidiş ve dönüşü birer aylık yolu bir günde katetmesi.
Yemen'deki kraliçe Belkıs'ın tahtını göz açıp kayıncaya kadar Kudüs'e nakletmesi.

Hz. İsa (Aleyhisselam)
Çamurdan kuş yapması ve ona üfleyince kuşun canlanması.
Ölüleri diriltmesi, körleri iyileştirmesi.


Peygamberlerin mucizeleri birbirinden etkileyici ve insanların imanını güçlendiren niteliktedir. Ancak, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur'an'dır. Diğer peygamberlerin mucizeleri dönemleriyle sınırlıyken, Kur'an mucizesi kıyamete kadar devam edecektir.

Hz. Muhammed'in mucizelerinden bazıları şunlardır

Kur'an-ı Kerim
Diğer peygamberlerin aksine, Hz. Muhammed'e verilen mucize, kıyamete kadar sürecek olan Kur'an'dır. Üslubu, belagati ve muhteşem ifadesiyle Arap edebiyatının zirvesinde indirilmiştir.

Mirac Mucizesi
Hz. Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya ve oradan da göklere gece yolculuğu yapması.

Ayın İkiye Bölünmesi
Hz. Muhammed'in dua etmesi üzerine ayın ikiye bölünmesi.

Taşın Konuşması
Hz. Muhammed'in bir taşla konuşması.

Hurma Kütüğünün İnlemesi
Bedir savaşı sırasında, ilk zamanlarda minber olarak kullanılan hurma kütüğünün inlemesi ve Hz. Muhammed'in dokunması üzerine sükûnete ermesi.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) mucizeleri, onun peygamberliğine ve İslam dinine olan inancı güçlendirmiştir. Bu mucizeler, inananlar için kesin bir delil ve rehber olmuştur.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow