Sabah namazından sonra okunacak dua

Sabah namazından sonra okunacak dualar ve ayetler nelerdir? Sabah namazından sonra okumanız gereken duaları sevdiklerimizle paylaşalım

 0  221
Sabah namazından sonra okunacak dua

Sabah namazından sonra 3 defa, “Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr suresinin son üç âyetini okuyana,

70 bin melek, akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehid olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.)  (Tirmizi)

Okunuşu:  Eûzü billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm

Anlamı   :    Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım

                                                         HAŞR SURESİ                Son 3 Ayet

                                                        Bismillahirrahmanirrahim

Haşr Suresi 22. Ayet: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm

Anlamı: O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Haşr Suresi 23. Ayet: Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn

Anlamı: O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Haşr Suresi 24. Ayet: Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm

Anlamı: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow