Hz. İsa Hayatı

Hz. İsa, Kur'an-ı Kerim'de 93 ayette, "Meryem'in oğlu", "Allah'tan bir ruh" ya da "Allah'ın Kelimesi" unvanlarıyla veya özel ismiyle toplam 180 defa zikredilmektedir.

 0  56
Hz. İsa Hayatı

Hz. İsa, M.Ö. 4 ila M.Ö. 2 yılları arasında, Filistin'in Kudüs şehrinde doğmuştur. Annesi Meryem, Meryem'in mucizevi bir şekilde bakire olarak Hz. İsa'ya hamile kaldığına inanılır.

Hz. İsa'nın çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur. İncil'de, 12 yaşındayken Kudüs'teki Tapınağa gittiği ve din alimleriyle tartıştığı anlatılır.

Hz. İsa, 30 yaşındayken peygamberlik görevini üstlendi ve halka vaaz vermeye başladı. Vaazlarında sevgi, merhamet, yardımseverlik ve affetme gibi değerleri öğütlerdi. Ayrıca mucizeler göstererek peygamberliğini kanıtladı.

İslam'da

Hz. İsa, Kur'an-ı Kerim'de 93 ayette, "Meryem'in oğlu", "Allah'tan bir ruh" ya da "Allah'ın Kelimesi" unvanlarıyla veya özel ismiyle toplam 180 defa zikredilmektedir.
Kendisine vahiy yoluyla İncil adlı kutsal kitap verilmiştir.
Mucizeler gösteren ve birçok kişiyi Allah'ın yoluna çağıran bir peygamberdir.
Babasız olarak mucizevi bir şekilde dünyaya gelmiştir.
Göğe yükseltilmiştir ve Kıyamet Günü'nde tekrar yeryüzüne inecek ve Deccal'a karşı mücadele edecektir.
Hz. İsa'ya, İslam'da da büyük saygı duyulur ve peygamberlerden biri olarak kabul edilir.

Hıristiyanlık'ta

İsa Mesih, Hıristiyan inancının merkezinde yer alır ve Tanrı'nın oğlu olarak kabul edilir.
Tanrı'nın yeryüzüne gönderdiği kurtarıcı ve Mesih olarak görülür.
Mucizeler gösteren, günahları affeden ve insanları kurtaran bir figürdür.
Çarmıha gerilerek öldürüldükten sonra dirildiği ve göğe yükseldiği inanılır.
Hıristiyanlar, İsa Mesih'in ölümünün ve dirilişinin insanlığın kurtuluşu için gerekli olduğuna inanırlar.

Mucizeleri

Hz. İsa'nın birçok mucize gösterdiğine inanılır. Bu mucizelerden bazıları şunlardır:

Körleri iyileştirmek
Ölüleri diriltmek
Fırtınaları dindirmek
Suyun şaraba dönüşmesi
Beş bin kişiyi beş ekmek ve iki balıkla doyurmak

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow