Kurban Bayramı Nedir, Anlamı ve Önemi

Kurban Bayramı, İslam dininde önemli bir yeri olan ve dünya genelindeki Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlanan bir bayramdır. Kurban kesme ibadetinin dinimizdeki fazileti ve bu ibadetin kökeni hakkında bilgi vererek, her yaştan okurumuza faydalı olacak bir yazı hazırladık. Böylece Kurban Bayramı günlerinde bizden beklenen görevleri yerine getirebileceğiz.

 0  40

Kurban Bayramının Dinimizdeki Fazileti

Manevi değerlerimize sahip çıkmanın en iyi yollarından biri, bu değerler üzerine konuşmaktır. Kurban Bayramı hakkında merak ettiğiniz ve yanıt aradığınız tüm soruların cevabına bu yazımızı okuduktan sonra ulaşmış olacaksınız. Şimdi dilerseniz, kurban nedir, neden kurban kesilir, bu ibadetin kökeni ve tarihçesi nedir, birlikte inceleyelim.

Kurban Nedir?

Kurban; Allah’a yaklaşmak, teşekkür etmek ve kulluk etmeyi göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Allah rızasını kazanmak amacıyla, dinen belirli şartları yerine getirebilen hayvanların dini kurallara uygun olarak kurban edilip ihtiyaç sahipleri arasında pay edilmesi anlamını taşır.

Kurban Bayramı Nasıl Ortaya Çıktı?

TDV İslam Ansiklopedisi'ne Göre Kurban

TDV İslam Ansiklopedisi'nde kurban kelimesi şöyle tanımlanır:

“Kurbân kelimesi, dinî terminolojide kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet (kurbet) amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Sâmî gelenek içinde yer alan Arapça’da kurban kelimesi terim anlamındaki kurbanı da kuşatacak biçimde daha genel bir anlam taşırken İslâmî literatürde ibadet amacıyla kesilen hayvana udhiyye (dahiyye) eti için kesilen hayvana zebîha denilir. Udhiyye adlandırması, hayvanın kurban bayramında kuşluk vakti (duhâ) kesilmekte oluşuyla açıklanır. “İbadet” anlamında nesîke, nüsük ve mensek de özelde kurbanı ifade eder. Hac ve umrede kesilen kurbanlar ise genel olarak “sevkedilip götürülen, sunulan şey” mânasında hedy veya kesilen hayvanın büyükbaş ya da küçükbaş oluşuna göre bedene ve dem şeklinde özel isimler almış; doğan çocuk için kesilen kurbana da yeni doğan çocuğun başındaki saçın adından hareketle akîka denilmiştir.”

Kurban Bayramı Nedir?

Kurban Bayramı, İslam inancına göre, Hicrî takvimin Zilhicce ayının 10. gününden başlayarak 4 gün süren bir dini bayram olarak kutlanır. Kurban Bayramının kutlama süreci, Zilhicce ayının 9. gününe denk gelen Arefe günü ile başlar ve ardından Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günleri olan ‘Eyyâm-ı nahr’ (Kesme günleri) olarak bilinen üç gün boyunca devam eder. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, maddi durumu et yemek için yeterli olmayan kişilere yardımda bulunarak Allah’a yaklaşma ve Allah’ın rızasını kazanma anlamını taşıyan özel bir dönemdir. Dini ölçülere göre zengin sayılan kişiler kurban kesmek ve bu kurbanı ihtiyaç sahipleri ile paylaşmakla yükümlüdürler. Böylece inanan kişiler, kurban aracılığıyla kendi varlıklarını Allah yolunda feda etmeye gönüllüdür; bu ibadetle Müslümanlar, Allah yoluna daha da yaklaşır ve insanlığa, halka yardımda bulunabilme kabiliyetini göstermiş olurlar.

Kurban Bayramı ise bu ibadetin her yıl belirli günlerde gerçekleştirilmesidir. Kurban Bayramında ibadet etmek isteyenler, emredilen koşulları taşıyan hayvanları Allah için keserek, Allah’a feda ederler. Böylece bir çeşit dini ve sosyal yardımlaşmayı sağlamış olurlar. İnsanlık tarihi kadar eski bir ibadet olan kurban kesmek, ilahi dinlerin en önemli ibadetlerinden biri sayılmaktadır.

Kurban Kesmenin Anlamı ve Önemi

Kardeşliğin ve birliğin temsili olan Kurban Bayramı, yardımlaşmanın en çok vücut bulduğu bir dönemdir.

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde Hz. Peygamber, kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında kabul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin sevap hanesine yazılacağını ifade etmiştir.

Kurban Neden Kesilir?

Kurban kesimi, İslam dini açısından önemli bir ibadet ve yükümlülüktür. İslam inancına göre, kurban kesmek, Hz. İbrahim peygamberin Allah’a olan teslimiyetini ve imanını simgeler.

Peki, Müslümanlar neden kurban keserler?

Kurban Kesmenin Nedenleri

İbadet: Kurban kesmek, Müslümanların Allah’a olan ibadetlerinden biridir. İbadetin amacı, Allah’a yakınlık kazanmak, O’na itaat etmek ve kendini Allah’a adamanın bir yolu olarak görülür.

İman ve Teslimiyet: Kurban kesmek, İbrahim peygamberin Allah’ın emrine olan tam teslimiyetini ve imanını hatırlatır. Müslümanlar, İbrahim’in gösterdiği gibi Allah’ın emirlerine itaat etme, teslimiyet ve sadakat gösterme anlamında bir örneği takip etmeye çalışır.

Paylaşma ve Dayanışma: Kurban kesmek, Müslümanlar arasında dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu güçlendirir. Kurban edilen hayvanın eti, yoksul ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılır. Bu, zenginlerin varlıklarını paylaşarak toplumdaki dayanışmayı artırmayı amaçlar.

Sadaka ve Sevap Kazanma: Kurban kesmek, sadaka vermenin bir yoludur. Müslümanlar, kurban keserek Allah’ın rızasını kazanmak ve sevap elde etmek amacıyla hayır işlerinde bulunurlar. Sadaka vermek, bireysel ve toplumsal hayır işlerine katkıda bulunmanın bir ifadesidir.

Kurban Bayramı, İslam’ın önemli ibadetlerinden biri olan kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı bir dönemdir. Bu bayram, Müslümanların Allah’a yakınlıklarını pekiştirdikleri ve sosyal adaleti sağlamak için katkıda bulundukları özel bir zamandır.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow