Kureyş Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Önemi

Kureyş Suresi

 0  96
Kureyş Suresinin Okunuşu, Anlamı ve Önemi

Kureyş Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 106. suresidir. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 4 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini, Arap Yarımadası'nın en güçlü kabilesi olan Kureyş'ten almıştır.

Surenin Nüzul Sebebi

Kureyş Suresi'nin nüzul sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, rivayetlere göre Kureyş kabilesinin müşriklere karşı gösterdiği hoşgörüye ve ticaret yollarının güvenliğine şükretmek için nazil olduğu düşünülmektedir.

Surenin Ana Teması

Kureyş Suresi'nin ana teması, Allah'ın Kureyş kabilesine verdiği nimetleri hatırlatmak ve onları şükretmeye teşvik etmektir. Surede, Kureyş'in Mekke'nin merkezi olmasına, ticaret yollarının güvenliğine ve hac mevsiminde bolluk ve bereketin artmasına değinilmektedir.

KUREYŞ SURESİ

Kureyş Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Li îlâfi kurayş.

2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.

3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.

4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Kureyş Suresinin Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Kureyş’in emniyetini sağladığı,

2- Yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar,

3- Bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Kureyş Suresi ile ilgili birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan birkaçı şunlardır

  • Ebu Said el-Hudri (r.a)'den rivayet edilmiştir ki, Resulullah (s.a.s) buyurdular: "Kim Kureyş suresini okursa, Allah ona cennetin kapılarını açar ve onu cennetin her kapısından istediği kapıdan içeri girmeye muvaffak kılar." (Tirmizi)

  • İbn-i Abbas (r.a)'dan rivayet edilmiştir ki, Resulullah (s.a.s) buyurdular: "Kim, Kureyş suresini her gece okursa, Allah onu fakirlikten korur." (Beyhaki)

  • Abdullah bin Amr (r.a)'dan rivayet edilmiştir ki, Resulullah (s.a.s) buyurdular: "Kim, Kureyş suresini her gün okursa, Allah ona cennetin yemişlerinden ve cennetin suyundan verir." (Taberani)

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow